آشنایی با ساده ترین سیستم های تبرید و تهویه مطبوع را می توانید با آموزش اسپلیت آغاز کنید این سیستم های پراستفاده می تواند دریچه مناسبی برای شروع کار شما باشد.