بسمه تعالی

کارکرد سیستم های تهویه مطبوع متناسب با شرایط دمایی گوناگون و آب و هوای مختلف متفاوت می باشد. طراحی و تولید سیستم های تهویه مطبوع با امکان کارکرد در شرایط آب و هوایی گوناگون از جمله فعالیت های مورد تمرکز این مجموعه می باشد. هوای مطلوب متناسب با نوع ساختمان ، کاربری ، محل ، مصرف ، ویژگی و حتی حال انسان متفاوت می باشد. تمرکز بر شناخت شخص کاربر و تجویز سیستم متناسب با او از فعالیت هاییست که می باست دقیق انتخاب شود. تاپس به دنبال یک نگاه همه جانبه نگر با در نظر گرفتن شرایط محلی ، منطقه ای و جهانی برای ارائه بهترین محصول و خدمات به جامعه می باشد.