محصولات سری سازی این مجموعه شامل :

انواع فن کویل های سقفی ، کانالی ، زمینیی ، دیواری ، کاستی چهارطرفه و یک طرفه

انواع اسپلیت و داکت اسپلیت

مینی چیلر

اگزاست فن های یوتیلیتی ، کانالی و قارچی

انواع هواساز و ایرواشر با کاربری های مختلف

انواع روف تاپ

تچهیزات کنترلی شامل اینورتر فن ، برد کنترل تجهیزات تهویه مانند چیلر و هواساز

کوره هوای گرم

مبدل های پوسته لوله و صفحه ای