تاپس به دنبال خدمت رسانیست و سعی کرده متناسب با نیاز مشتریان محصولات خود را طراحی و بسازد لذا  با سفارشی سازی و انعطاف در طراحی و ساخت توانسته این مجموعه را به عنوان یک مجموعه منحصر به فرد در ارائه محصولات متناسب با پروژه ها نشان دهد. تاپس با انعطاف در قیمت ، طراحی و ساخت می تواند پروژه های نشد را ممکن بسازد و بهترین محصول را برای آن ها فراهم نماید.

تاپس در کنار مهندسین مشاور ، مهندسی را از قالب انتخاب یک سری محصول سری ساختی خارج و وارد طراحی و انتخاب های دقیق نموده است. این دیدگاه بوده که باعث شده تاپس جای خود را در مراکز مختلف پیدا کند.

این مجموعه کارخود را با پروژه های بزرگ و خاص و برای رفع مشکلات آن ها شروع کرده مراکز مهمی چون حرم حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) ، مرکز سیگنالینگ اتاق موبایل مرکز جنوب ، سیستم های اداری متروشیراز و…

در زیر دیگر پروژه ها و مراکزی که از محصولات این مجموعه بهره برده اند معرفی می گردند.