این چیلر ها از ظرفیت ۶۰ تن سرمایی تا ۳۷۰ تن سرمایی با گاز R22 و از ظرفیت ۶۰ تن سرمایی تا ۳۵۰ تن سرمایی با گاز R134a بطور استاندارد طراحی و تولید می شود و در سایر ظرفیت ها نیز بنا به سفارش در کاربری های خاص قابل طراحی و تولید می باشد.چیلرهای هوایی اسکرو دارای کار کردی مطمئن، با طول عمری بسیار بالا و این دستگاهها نگهداری ساده ای دارند و در مناطق آب و هوایی مختلف قابل استفاده بوده و از مهمترین ویژگی آنها عدم وابستگی به مصرف آب می باشد. در نسل جدید و پیشرفته از چیلرهای هوایی دستگاه در شرایط آدیاباتیک طراحی و تولید می شود که مصرف انرژی الکتریکی در چیلرهای هوایی را با مصرف اندکی آب تا حدود ۳۰ درصد کاهش می دهد.