از ظرفیت ۳ تا ۸۰ تن برای تامین بار سرمایی ساختمان و کاربردهای صنعتی طراحی و تولید می شوند در این سیستم گرمای ساختمان توسط یک سیکل سرمایی تراکمی از طریق گازهای سازگار با طبیعت در کندانسور هوا خنک دستگاه به محیط خارج از ساختمان تخلیه می گردد و نیازی به استفاده از برج خنک کننده و مصرف بی رویه آب نیست.بنا براین چیلر های هوایی بدلیل عدم نیاز به برج خنک کننده و متعلقات مربوطه،دارای شرایط نگهداری و بهره برداری ساده ای می باشد.در چیلرهای هوایی اسکرال تاپس از مبدل های حرارتی صفحه ای یکپارچه (Brazed) پر بازده از جنس استنلس استیل (S.S.316)به عنوان اوپراتور و بنا به سفارش از مبدل های پوسته و لوله استفاده می شود.چیلرهای تاپس دارای کنترلر قابل برنامه ریزی و تنظیم PCB ,و یا PLC می باشند.