فن کویل کانالی طرح دو

فن کویل کانالی یا داکت فن کویل به صورت یک تکه بوده و به صورت پروفیلی ساخته می شود.