فن کویل سقفی طرح یک

بدنه این فن کویل به صورت یک تکه ساخته شده  و  بدون سینی و سینی آن داخل دستگاه می باشد.