فن کویل سقفی طرح سه

بدنه این فن کویل به صورت دو  تکه بوده و سینی آن خارجی می باشد.