فن کویل سقفی طرح دو

بدنه این فن کویل به صورت یک تکه بوده و سینی آن خارجی می باشد.