دراین نوع هواکشها، هوا از قسمت ورودی کشیده و از فلنچ خروجی به صورت پراکنده به اطراف دمیده می شود.اگزاست فن سقفی برای اگزاست و تخلیه هوا و یا جهت کمک به روند تهویه مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع اگزاست فن با ظرفیت هوادهی بالا جهت تهویه مطبوع, تنظیم دما و رطوبت هوا کاربرد دارد. هواکش های سقفی به علت صدای کم،مصرف پایین انرژی و نیاز به فضای کم جهت نصب, از کارایی بسیار بالایی برخوردار می باشند.ظرفیت تخلیه یا هوادهی تا ۳۸۰۰۰ متر مکعب بر ساعت و فشار تا ۱۷۰۰ پاسکال می باشد.اگزاست فن های سقفی جهت عمل تخلیه هوا شامل تهویه عمومی ، هودهای بخار ، اتاق های رنگ و سیستم های کنترل دود مورد استفاده قرار می گیرند. محافظ بالای دستگاه به گونه ای طراحی شده است که موتور و سیستم گرداننده را از شرایط آب وهوایی بد محفاظت می کند و همچنین امکان بازرسی و نگهداری دستگاه را به آسانی فراهم می کند.این نوع هواکش ها در دبی و فشارهای بالا نسبت به هواکش های یوتیلیتی دارای راندمان پایین تری بوده و صرفا بخاطر قیمت پایین تر و همچنین نبودن فضای کافی برای نصب هواکش سانتریفوژ  یوتیلیتی انتخاب می گردند.اگزاست فن های سقفی از نظر کاربردی فقط بعنوان مکنده (اگزاست فن) قابل استفاده هستند.