در تاپس سعی کردیم همیشه در صدر باشیم. ما سعی می کنیم نیاز شما را براورده کنیم.

محصولات سری سازی این مجموعه شامل :

  • انواع فن کویل های سقفی ، کانالی ، زمینیی ، دیواری ، کاستی چهارطرفه و یک طرفه
  • انواع اسپلیت و داکت اسپلیت
  • مینی چیلر
  • اگزاست فن های یوتیلیتی ، کانالی و قارچی
  • انواع هواساز و ایرواشر با کاربری های مختلف
  • انواع روف تاپ
  • تچهیزات کنترلی شامل اینورتر فن ، برد کنترل تجهیزات تهویه مانند چیلر و هواساز
  • کوره هوای گرم
  • مبدل های پوسته لوله و صفحه ای