ردیفکد عاملیتاستانمرکزبرند تجارینام مدیرتلفنموبایلآدرسپست الکترونیک
1TPSP01فارسشیرازصدر تهویهمهدی احدی09178040779شیراز-فخرآباد غربی نبش کوچه 2
2TPSP02تهرانتهرانهپاکوملکزاده
3TPSP03اصفهاناصفهانآریک صنعتاصغر همزه0313338293909133184574اصفهان-میدان شهدا-ابتدای خ فروغی-ک بهار-ساختمان اداری اصفهان واحد 4Airic.ir
4TPSP04خراسان شمالیبجنوردنگین پارس افقمحمد احمد نیا0513847300709155086367
5TPSP05یزدیزدشاهی فر09133517065
6TPSP06خراسان رضویمشهدآباد گران اوج گستر شرقمرتضی صبوری فرد09153008088
7TPSP07بوشهرگناوهشیرافکن09215357971
8TPSP08خوزستاناهوازملکزاده09178706920
9TPSP09قمقمهنرور09127468773
10TPSP10البرزکرج
11TPSP11تبریزتبریز