. کنترل انواع فن AC آسنکرون تک فاز
. کنترل دور فن از ده درصد تا ماکزیمم سرعت نامی
. قابلیت کنترل دور فن پیوسته (PID)
. قابلیت اتصال انواع سنسور های دما
. دارای یک خروجی رله با تحمل دمای ۳ درجه
. دارای دو ورودی دیجیتال (DI)
. قابلیت اتصال انواع ترنسمیترهای ولتاژی و جریانی فشار
(۰-۵v)،(۰-۱۰v)،(۰-۲۰mA)،(۴-۲۰mA)